چهارشنبه 22 دی‌ماه سال 1389
توسط: سعید

دو تن از فرزندان یک مسئول سابق، برای شناسایی زمین‌های مرغوب اطر

دو تن از فرزندان یک مسئول سابق، برای شناسایی زمین‌های مرغوب اطراف تهران اقدام به گشت‌زنی هوایی کردند