دوشنبه 13 دی‌ماه سال 1389
توسط: سعید

בנימין זאב הרצל

  


 

للحق

طرح نوشت : تئودور هرتزل ، بنیانگذار صهیونیسم … موجودی که شعارش این بود : بروید و در میان این جانوران ( اعراب مسلمان ) بمب منفجر کنید . آیا او را می شناسید؟ 

برایم دعا کنید خداوند از من بگیرد آنچه که خداوند را از من میگیرد!