سه‌شنبه 12 مهر‌ماه سال 1390
توسط: سعید

افزایش بازگشت نخبگان به ایران

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور از تحصیل بیش از 80 درصد از برگزیدگان المپیادهای دانش‌آموزی در دانشگاه‌های کشور خبر داد و گفت: روند بازگشت نخبگانی که برای ادامه تحصیل از کشور خارج شده‌اند، افزایش یافته است.

نسرین سلطانخواه معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با فارس تأکید کرد که چیزی به عنوان فرار مغرها در کشور وجود ندارد و گفت: قسمتی از جامعه نخبگان کشور دانش‌آموزان المپیادی هستند، طی کار آماری و اطلاعاتی دقیقی که صورت پذیرفته است، آخرین وضعیت هر المپیاد دانش‌آموزی مشخص است.

وی روند خروج نخبگان و استعدادهای برتر برای ادامه تحصیل در خارج از کشور را نسبت به سال‌های گذشته کمتر اعلام کرد و خاطرنشان کرد: اگر فقط نخبگان و استعدادهای برتری که به مرحله تحصیلات تکمیلی رسیده‌اند مورد نظر باشد بیش از 70 درصد آنها در داخل کشور مشغول تحصیل هستند و اگر المپیادی‌هایی که در مقطع کارشناسی هستند را نیز به کل این جامعه آماری اضافه کنیم، در حال حاضر بیش از 80 درصد برگزیدگان المپیادهای دانش‌آموزی در دانشگاه‌های کشور تحصیل می‌کنند.

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور روند بازگشت نخبگانی را که برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفته‌اند، نسبت به سال‌های 1383 و قبل از آن بیشتر اعلام کرد.