دوشنبه 16 اسفند‌ماه سال 1389
توسط: سعید

یک شلیک دو کشته

آرزوی یک جوان صهیونیست تصویری از آرزوی یک جوان صهیونیست درباره فلسطینی‌ها
اسلام تایمز- در این تصویر جوان اسراییلی نشان داده می شود که روی پیراهنش عکس یک زن باردار فلسطینی چاپ شده که زیر آن به دو زبان عبری و انگلیسی نوشته شده که یک شلیک، دو کشته!

E

واینجاست که به فکر می افتی چه شده است سران فاسد اسرائیلی اینقدر سران فتنه را دوست دارند وحمایتشان می کنند  و آنان نیز هیچ گاه از آنان تبری نمی جویند .براستی موضوع چیست؟---راه سران فتنه وسران اسرائیل یکی است ومصر وتونس ملعبه دستشان--ای مرگ بر فتنه گران واسرائیل ...چه باید کرد غیر از اینکه از خدا بخواهیم ظهور حضرتش را تعجیل فرماید.