دوشنبه 16 اسفند‌ماه سال 1389
توسط: سعید

آنچه شما خواسته اید

للحق

شیطان را در ظاهر لعن مکن ، وقتی در باطن رفیق او هستی!