یکشنبه 8 اسفند‌ماه سال 1389
توسط: سعید

کدام دیکتاتورترند؟

للحق

طرح نوشت : عکس این طرح رو از یکی از طرح جلدهای همشهری جوان برداشتم … وقتی عکاس دم دستت نباشه همین میشه دیگه …

کاملا بی ربط : مسابقه انتخاب چهره برتر وبلاگ نویس سال (تبلیغ برای خودم نیست ها)

http://www.chehre89.com/

گفت آنکس را که خواب است میتوان بیدار کرد

اما آنکه خودش را به خواب زدههرگز!