پنج‌شنبه 14 بهمن‌ماه سال 1389
توسط: سعید

جهنم وطن فروشان

للحق

شیطان را در ظاهر لعن مکن

وقتی در خلوت رفیق او هستی …